Home

“It’s not attention that the child is seeking
but love”

“Het is niet aandacht wat een kind zoekt, maar liefde.”

Dit is een quote van Sigmund Freud die ik van harte onderschrijf. Kinderen zitten in mijn hart. In mijn praktijk worden kinderen echt gezien en gehoord en mogen ze zijn wie ze zijn.

Soms zitten kinderen in een moeilijke situatie of periode waarin zij hun gevoelens of emoties niet goed kunnen uiten. Kinderen kunnen hierdoor spanning of stress ervaren. Dit heeft vaak invloed op hun ontwikkeling en daarover praten is moeilijk. Als je niet weet hoe je je emoties onder woorden kunt brengen, kun je vastlopen in je gevoel.

Denk hierbij aan o.a.:

  • Pesten
  • Hooggevoeligheid
  • Rouw
  • Verdriet
  • Scheiden van ouders

Ik gebruik verschillende methodieken om de kinderen uit te dagen om te gaan vertellen. Eén van deze methodieken is de VertelEens … Jas. Deze jas nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar uit om te gaan vertellen wat ze ervaren. Meer weten over de VertelEens … Jas. Lees dan verder op deze pagina. Jongeren van 12 tot 16 jaar zijn ook welkom in mijn praktijk. Mijn praktijk bevindt zich in Den Haag (Ypenburg).

Tijdens mijn coaching staat het kind centraal. Vertrouwen, respect en veiligheid zijn voor mij de drie pijlers om met het kind aan de slag te gaan.