Werkwijze

Eerste contact

Via het contactformulier op deze site kunt u contact opnemen. Bij interesse stuur ik een intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we het intakeformulier en ga ik dieper in op de hulpvraag die u heeft voor uw kind. D.m.v. een aantal vragen over uw kind en een aantal vragen over u en het gezin kunnen we een plan van aanpak maken.

Coaching

Kinder coaching is een kort lopend traject waarin we gaan kijken waar en hoe we het kind kunnen ondersteunen.  We gaan uit van 5 tot 15 coach sessies (60 min.). Na 5 coaching sessies zal er een evaluatie plaatsvinden. Mocht er een verlenging nodig zijn dan kan dit aangegeven worden bij het evaluatiegesprek. Na iedere coach sessie wordt er contant of via een betaalverzoek afgerekend.

Tijdens deze coaching sessies staat uw kind centraal. Uw kind leert spelenderwijs, tijdens de sessies, dat er andere manieren zijn om met lastige en moeilijke situaties om te gaan. Niet altijd is het probleem op te lossen maar met de juiste handvatten kan een kind toch vooruit en wordt het vaardiger in die situaties.

Omdat ieder kind uniek is en geen enkel kind het probleem ervaart zoals een ander, zal ik de juiste vorm van benaderingswijzen kiezen.

Ik maak gebruik van verschillende methodieken, o.a. De VertelEens…Jas, emotiekaartjes, creativiteit, ademhalingstechnieken enz,

Evaluatie

Als afsluiting heb ik een evaluatie gesprek met de ouder(s) waarin ik terugkijk naar het proces en de vooruitgang van het kind tijdens de coaching sessies. Als daaruit blijkt dat het kind nog wat extra sessies nodig heeft wordt dit met u besproken.

Zonder toestemming van uw kind zal ik geen vertrouwelijke informatie met u delen.

Ik ben in het bezit van een geldig VOG.

Ervaringen

Op de pagina ‘Ervaringen’ kunt u reacties van ouders lezen.

Tarieven
Telefonisch- / mailcontact Gratis
Intakegesprek (+/- 60 min.) € 65,
Coaching sessie (per 60 min.) € 65,-
Evaluatiegesprek (+/-60 min.) € 65,-

* Indien gewenst neem ik na ca 1 maand telefonisch contact op om te vragen hoe het gaat. Dit is vrijblijvend en zullen wij in overleg met elkaar afspreken.