De Vertel eens … Jas

Verteleensjas kort

Een aantal jaar geleden raakte ik geïnspireerd door een activiteit die bij ons op de speelzaal plaatsvond. We hadden iemand uitgenodigd die met de Jas van Taal een verhaal zou komen vertellen. Ik was gelijk super enthousiast en het idee begon te ontstaan, hoe ik mijn jas eruit wilde laten zien, welk doel en wat ik er mee wilde bereiken.

De VertelEens…Jas is een methodiek die ingezet kan worden bij kinderen om vanuit hun nieuwsgierigheid te ontdekken en te ervaren. Dit kan mede ondersteunend zijn voor kinderen om tot een gesprek te komen.
Er is veel meer mogelijk dan alleen taal. Er is namelijk ook ruimte voor gevoel, ontdekken van kleur/ vorm en fantasie. Hiermee ben ik aan de slag gegaan en ben ik gekomen met een VertelEens…Jas die verschillende ontwikkelingsgebieden kan ondersteunen voor het jonge kind maar ook voor de wat oudere kinderen een hulpmiddel kan zijn om gevoel en emoties onder woorden te brengen waar ze middels het gesprek uiting aan kunnen geven. Plezier is hierbij zeker ook aan de orde want vanuit spelen en je veilig en vertrouwd bij iemand voelen, kun je ontdekken wie je bent.

Met verschillende materialen die verstopt zitten in de zakken van de VertelEens…Jas, kun je onderwerpen bespreekbaar maken. Dit is mogelijk in een grote groep, waarbij je kinderen interactief laat zijn en samen maak je een verhaal. De VertelEens…Jas kan ondersteunend zijn voor kinderen die meer talig worden opgevoed. Door een ervaring te koppelen aan het woord is het voor het kind sneller mogelijk om te begrijpen wat er bedoeld wordt.

De VertelEens…Jas inzetten tijdens het coachen van een kind, kan een kind op een natuurlijke manier en spelenderwijs uitdagen om over een moeilijke periode of situatie te praten. Er is geen goed of fout, het is de beleving van het kind waar je op dat moment mag/kan inhaken om het kind te ondersteunen om gevoel onder woorden te brengen.

Het gaat er vooral om dat er door deze methodiek toe te passen, kinderen het gevoel mogen ervaren dat er echt naar ze wordt geluisterd, dat ze gezien worden. En dat er ruimte is voor alle gevoelens.